Ajuts

Relació d’ajudes públiques rebudes

Any 2022

Ajut per “PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DE LA XARXA DE REGADIU DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÈQUIA DE TORRES DE SEGRE – FASE 1.1”.

L’objectiu d’aquesta primera fase es la modernització integral del reg als sectors d’Emprius Alts, Emprius Baixos i Els Plans, amb una superfície de 408,08 ha.

Els resultats de les inversions realitzades han estat els següents:

  • Remodelació total de la toma a l’embassament d’Utxesa.
  • Construcció d’una estació de bombament amb un sistema de filtratge col·lectiu.
  • Construcció de la xarxa de reg a pressió consistent amb una xarxa de distribució, hidrants col·lectius i les canonades terciàries per portar l’aigua a cada finca.

Import total de l’obra: 2.305.659,63.- € (I.V.A. inclòs)
Import Subvenció: 1.000.000.- €

Aquesta actuació ha estat cofinançada amb el 43% del FEADER

Operació: Modernització de Regadius

Espai web de la Comissió Europea dedicat al desenvolupament rural: http://ec.europa.eu/agriculture/index_es

Actuació del Programa de desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Logotip Unió Europea
Logotip Generalitat de Catalunya