Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

  1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

 En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, l’informa que és titular dels llocs web: http://www.crtorresdesegre.cat/carrassumada/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les dades següents: CIF/NIF: E25522939 i Domicili Social: POMPEU FABRA, S/N. 25170 TORRES DE SEGRE, LLEIDA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: oficina@crtorresdesegre.cat.

  1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar pel web de COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis de registre i contacte deCOMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives amb els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts per part d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies d’aquest web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços d’aquest web.

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència,COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web http://www.crtorresdesegre.cat/carrassumada/ no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció contra programes informàtics nocius.

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest el portal web.

  1. PUBLICITAT

El Web: http://www.crtorresdesegre.cat/carrassumada/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors d’aquesta pàgina web.

  1. MODIFICACIONS

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG.

Així mateix, COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

  1. CERTIFICAT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’adequació del web http://www.crtorresdesegre.cat/carrassumada/, COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG ha estat assessorada en les normatives de protecció de dades i LSSI-CE per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè el pugui exposar en aquest lloc web.

  1. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de LLEIDA.

  1. RESERVA DE COOKIES

COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar-ne la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’Usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, i per la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l’usuari i de la possibilitat de què tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arrel d’aquesta sentència i de la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i de rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers o de comunicar públicament informació o de transformar o modificar-ne els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions,  COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, informa als Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte situats a les seves pàgines. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, COMUNITAT DE REGANTS SEQUIA DE TORRES DE SEGRE I CR CARRASSUMADA CG, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades personals; rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar-ne les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic oficina@crtorresdesegre.cat, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol canvi en les mateixes i que tenim el consentiment per utilitzar-les per la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari de registre o de contacte.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar les comunicacions publicitàries o informatives sobre la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari de registre i/o de contacte.