Ajuts

Relació d’ajudes públiques rebudes

Any 2023

Ajut per “PROJECTE DE MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA XARXA DE REG DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE CARRASSUMADA DE TORRES DE SEGRE”.

L’objectiu d’aquesta actuació es una millor gestió de les instal·lacions, optimitzar el consum de l’aigua, i per tant una menor despesa energètica.

Els resultats de la inversió realitzada han estat els següents:

  • Reforma i optimització dels hidrants.
  • Instal·lació d’un telecontrol per telegestió del reg.

Import total  de l’obra: 1.041.826,00.- € (I.V.A inclòs)

Import Subvenció: 520.913,00.- €

Aquesta actuació ha estat cofinançada amb el 43% del FEADER

Operació: Modernització de Regadius

Expedient ajuda núm.: 75008162021

 

Espai web de la Comissió Europea dedicat al desenvolupament rural: http://ec.europa.eu/agriculture/index_es

Actuació del Programa de desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per:

Logotip Unió Europea
Logotip Generalitat de Catalunya